Utveckling med hjälp av rymden

Resan har bara börjat

Om vi ser tillbaka på alla de innovationer som rymden gett oss blir det också naturligt att vi blickar framåt. Troligtvis har vi bara sett början på utvecklingen. I takt med att fler nationer och företag intresserar sig för denna marknad så kommer också utvecklingen av rymdsektorn att trappas upp.

Tre områden är särskilt intressanta och skapar möjligheter för nya lösningar och tjänster; telekommunikation, observation av jorden, haven och atmosfären samt positionering och navigering. Utvecklingen av dessa områden kommer i sin tur bana väg för innovationer som vi idag bara kan drömma om.

Vilka leder utvecklingen?

Sedan många år tillbaka står USA för en stor del av drivkraften för den snabba utveckling som nu sker inom rymdområdet. I enlighet med landets nationella rymdstrategi drivs bland annat ett statligt program som ska underlätta för fler kommersiella aktörer att ta sig in på marknaden.

Efter USA är Europa, Kina och Ryssland de största rymdaktörerna idag.

Här i Europa satsar EU-kommissionen stora belopp för att skapa bred tillväxt inom Europa och ökad konkurrenskraft globalt sedan man insett betydelsen av att trappa upp sin närvaro i rymden. Även den kinesiska marknaden växer snabbt genom stora statliga satsningar och många högteknologiska marknadssegment som är riktade mot rymden.

Även länder som Indien, Japan, Kanada, Brasilien, Sydkorea, Australien och Förenade Arabemiraten har idag egna program för att hänga med i den allt snabbare rymdutvecklingen.

Jorden från rymden

Fler och mindre satelliter

Satellitteknik är ett område som utvecklas i snabb takt. Idag finns det satelliter som är mindre än en skokartong och tekniken blir allt mer avancerad och kompetent samtidigt som den blir billigare. Det har gjort det mer kommersiellt gångbart att använda rymden på nya sätt vilket innebär att antalet satelliter ökar kraftigt. I dag finns det över 8 000 satelliter i drift i rymden och antalet ökar ständigt.

Satellit

Smartare, bekvämare och säkrare fordon

Det är få som missat utvecklingen av självkörande fordon. Fordonsmarknaden kommer vara avgörande för hur vi rör oss i framtiden. Mycket av tekniken bakom denna utveckling kommer från rymdforskningen; från materialet som minskar vibrationerna från vägen, och på så sätt ökar komforten, till de system och sensorer som hjälper bilen att känna av sin omgivning för att kunna köra sig själv. Redan idag finns långt gångna prototyper och system i bruk, men utvecklingen tros växa explosionsartat under de närmaste åren.

Self-driving car

Mjukvaruutveckling i rymden

Rymdindustrin var tidig med att använda avancerade datorprogram för att analysera vad raket- och satellitkomponenter utsätts för i rymden. Redan under slutet av 1960-talet tog NASA fram ett mjukvaruprogram för strukturanalys som sedan dess använts på en mängd olika sätt, bland annat för att konstruera berg- och dalbanor. Mycket talar för att programvaror som utvecklas för rymduppdrag kommer ha en fortsatt viktig roll att spela i utvecklingen av samhället på jorden.

Berg o dalbana

Hållbar utveckling

Den europeiska rymdstyrelsen ESA (European Space Agency) och FN anser att rymdbaserade resurser är avgörande för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen som ingår i Agenda 2030. För att öka den globala samverkan skapas ständigt nya initiativ av organisationer som EU, ESA, NASA och SpaceX. Det satsas nu stora resurser inom området.

Med hjälp av ny teknologi i satelliter och markstationer kan miljö- och klimatforskare utveckla förbättrad datakvalitet och möjliggöra nya typer av mätningar. Snabba framsteg görs nu för att kunna omvandla stora mängder data till användbar och trovärdig information, som sedan kan fungera som underlag för politiska beslut och vara vägledande för konkreta insatser mot exempelvis klimatförändringarna.

Pingviner på isberg

Forskning och verksamheter

Rymdrelaterad forskning, rymdbaserade applikationer, avancerade rymdsystem och kommunikations- och navigationstjänster har banat vägen för mängder av framsteg inom teknikområdet. Batterier till solenergisystem, positioneringssystem till självkörande bilar och vattenreningssystem är bara några exempel. I rymden kan vi utföra experiment som utnyttjar tyngdlöshet för att utveckla bland annat avancerad teknik inom medicin och kemi. Med hjälp av data som samlas in av satelliter och andra rymdfarkoster får vi ny kunskap om rymden, andra planeter och universums sammansättning. Exempelvis utvecklingen av återanvändningsbara raketer gör det allt billigare att utföra olika rymduppdrag, vilket bidrar till en snabbare samhällsutveckling på jorden i och med att alltmer viktig forskning kan göras till en billigare peng.

Solceller

Ekonomisk tillväxt och utveckling

Rymdindustrin är viktig för samhället genom att den bidrar till teknisk utveckling, ekonomisk tillväxt och global samhällsnytta. Den högteknologiska utvecklingen ligger även bakom flera viktiga samarbeten mellan näringslivet och olika nationer vilket skapat drivkraft för jobb och välstånd. Rymden är också en viktig inspirationskälla för framtidens forskare och ingenjörer.

Ekonomisk tillväxt