Sveriges rymdbas

Esrange Space Center

Visste du att Sverige har en egen rymdbas? Ovanför polcirkeln, cirka fyrtio kilometer utanför Kiruna, ligger Esrange Space Center – en av endast två rymdbaser i Europa och en av få liknande anläggningar i världen.

Esrange Space Center

Esrange Space Center (Esrange = European Space and Sounding Rocket Range) är belägen 45 kilometer öster om Kiruna i nordligaste Sverige. Anläggningen har varit i drift i över 50 år, sedan den första raketuppskjutningen gjordes den 20 november 1966. Basen är omgärdad av ett 20 km² stort markområde samt ett nedslagsområde på omkring 5 200 km² där raketer kan landa ostört.

Idag används Esrange främst för uppskjutningar av sondraketer för forskning i mikrogravitation och atmosfäriska förhållanden. Härifrån släpps även stratosfäriska ballonger iväg för astronomisk och atmosfärisk forskning och släpptester från hög höjt. Sedan starten har över 575 obemannade forskningsraketer skjutits upp och 675 stratosfäriska ballonger släppts upp från basen.

Anläggningen utgör även en av världens största civila satellitmarkstationer som fungerar som navet i ett globalt nätverk av stationer som navigerar, följer och hämtar ner data från satelliter i omloppsbana runt jorden. Därutöver sker mängder av tester kontinuerligt på basen – såsom tester av nästa generations återanvändningsbara raketer, flerstegsraketer och hållbara bränslen.

Genom denna forskning kan vi bland annat lära oss mer om biologiska och fysikaliska processer i tyngdlöshet, jordens atmosfär samt dropptester av rymd- och flygfarkoster.

Anläggningen ägs av det svenska rymdbolaget Swedish Space Corporation (SSC).

MAXUS-9 rocket at launchpad

Uppskjutning av satelliter

Världen utvecklas i snabb takt och livet på jorden blir allt mer digitalt. Detta skapar behov av nya satelliter i omloppsbana runt jorden som hjälper oss att på olika sätt hålla kontakten med vår omvärld.

2020 beslutade den svenska regeringen att utveckla rymdbasen Esrange för att även kunna skjuta upp nya satelliter. I januari 2023 invigdes anläggningen och den första satellituppskjutningen är planerad att äga rum 2024. Sverige kan då bli det första landet att sända upp satelliter från europeisk mark.

Satellit i rymden

Sverige i rymden

I dag är svensk rymdverksamhet väl ansedd i världen med en framstående högteknologisk industri och globalt ansedda forskningsinstitutioner – med europeisk och global räckvidd. Det svenska rymdlandskapet består av företag, institutioner, universitet och andra organisationer som utvecklar och bedriver rymdverksamhet, men även av aktörer som utnyttjar eller har intressen i en fungerande rymdverksamhet.

I takt med att rymden får ökad relevans i samhället ser vi också allt fler nya svenska aktörer slå sig in på marknaden. Det blir också allt billigare att bedriva rymdverksamhet vilket gör att nya organisationer och branscher, såväl storföretag som små start-ups, intresserar sig för denna marknad. Här är några svenska rymd-aktörer: www.rymdstyrelsen.se/innovation/svenska-rymdforetag

Sentinel Foto: Andrea Ferrari

Esrange Visitor Center

Vid grindarna till Esrange Space Center hittar du Esrange Visitor Center. Medan basområdet normalt är stängt för besökare (större grupper kan besöka på begäran) tar besökscentret emot spontana besökare, såväl som inbjudna gäster, varje dag 08.00-18.00 – året runt.
OBS! Raketuppskjutningar kan ibland ske under öppettider och då kan man inte besöka Visitor Center. Kolla senaste säkerhetsinformation på sscspace.com.

Här kan besökare få en inblick i Esrange verksamhet och svensk rymdarbete i stort. Ett perfekt tillfälle att på nära håll se och känna på riktiga satelliter och andra farkoster som varit i rymden.